Noninvasive Vagus Nerve Stimulation for Migraine Treatment: The PRESTO Study

June 29, 2018

Noninvasive vagus nerve stimulation may be a viable method for the treatment of acute episodic migraine, according to a new study.